press   ›   Muziekclubs blijven speelkansen bieden (maar werken met het mes op de keel)

Muziekclubs blijven speelkansen bieden (maar werken met het mes op de keel)

18 February 2010

Vorige week ging er een kleine schokgolf door het vaderlandse muzieklandschap: uit besparingsoverwegingen had AB besloten om te schrappen in zijn activiteiten. Hoewel de AB nog altijd meer dan 300 activiteiten organiseert en er voor groepen nog voldoende speelkansen blijven in de andere muziekclubs in ons land, wijst dit toch op de kwetsbaarheid van de sector.

Ondanks het feit dat de AB een van zijn succesvolste jaren achter de rug heeft, ziet de concertzaal zich genoodzaakt om te schrappen in zijn activiteiten. Dat een gerenommeerde club als de AB zich daartoe verplicht ziet, stemt tot nadenken over hoe moeilijk het wel is om kwetsbare muzikale projecten op poten te zetten.

Dit probleem is ook heel herkenbaar voor de 11 clubs die deel uitmaken van het Clubcircuit. De Vlaamse overheid gaf het voorbije decennium een belangrijke aanzet tot een echt ondersteuningsbeleid voor deze sector. Hiermee leek de overheid duidelijk te willen aangeven dat ze dit circuit voor de toekomst eindelijk als een volwaardig onderdeel van de podiumkunstensector wenste te beschouwen. Op het vlak van de structurele ondersteuning werd een broodnodige inhaalbeweging opgestart ten opzichte van andere podiumkunsten zoals klassieke muziek, dans, theater en kunstencentra, die al jaren op een ondersteuning vanwege de overheid mochten rekenen.

Al snel wierp dit beleid zijn vruchten af. Intussen beschikt Vlaanderen over een bloeiend netwerk aan muziekclubs, waar de AB er een van is, met een groot en gevarieerd concertaanbod aan. Al jaren vervullen ze een pioniersrol in het muzieklandschap. Ze vormen een cruciale schakel in het groeiproces van groepen. Binnen- en buitenlandse acts krijgen er de nodige speelkansen en kunnen er zich in professionele omstandigheden presenteren aan het publiek. Haast elke dag kun je wel in een muziekclub terecht om een spannend concert te gaan bekijken. Geen wonder dus dat veel groepen vanuit de clubs doorgroeien naar het festivalcircuit of er zich klaarstomen voor het grote werk in het buitenland.

In 2009 programmeerden de 11 clubs van het Clubcircuit alleen al samen meer dan 1409 acts, goed voor 603 concertavonden. 56 vaste medewerkers leidden dat alles in goede banen, bijgestaan door honderden vrijwilligers. Met hun hulp slagen de muziekclubs erin om met beperkte middelen een kwaliteitsvolle en verscheiden werking neer te zetten. 

Ondanks de vele positieve resultaten op het terrein, leven bij de muziekclubs heel wat vragen rond de toekomst van de sector en het ondersteuningsbeleid ervan. Bij de laatste subsidieronde mocht blijken dat de inhaalbeweging in het ondersteuningsbeleid de facto tot stilstand kwam, in plaats van ze verder af te ronden. Bovendien worden de muziekclubs nu, door lineaire besparingsmaatregelen geconfronteerd met een inhouding op eerder toegezegde subsidiebedragen.

Deze twee evoluties brengen de toekomstige werking van de muziekclubs in Vlaanderen in gevaar. Tot op vandaag moeten de clubs, niettegenstaande de ondersteuning vanuit de Vlaamse overheid, hun werking vaak nog steeds waarmaken in (te) moeilijke financiële en organisatorische omstandigheden. Een minder dan minimale professionele personeelsbezetting is meestal nog steeds de realiteit.

Al langer dan vandaag is duidelijk dat dit op termijn niet houdbaar is. Alle aangesloten muziekclubs willen er dan ook bij de overheid op aandringen om niet alleen de opgelegde besparingen zo snel mogelijk ongedaan te maken, maar bovendien de stopgezette inhaalbeweging binnenkort opnieuw op de rails te zetten. Dit is cruciaal voor het voorbestaan van een niet-commercieel pop- en rockcircuit als volwaardig onderdeel van het kunstenlandschap in Vlaanderen. Indien dit er niet komt, laat het zich voorspellen dat de gevolgen hiervan op het terrein ook echt voelbaar zullen worden.

Het Clubcircuit kijkt  dan ook op korte termijn uit naar een hoopvolle reactie vanuit het beleid. De clubs engageren zich alvast om met veel belangeloze inzet nog even op hun huidige elan door gaan. Samen zoeken we manieren om de impact voor het publiek én de groepen in Vlaanderen zo klein mogelijk te houden.

 

 

 

 

 

 • Recyclart logo
 • Vk logo
 • 4AD logo
 • 5voor12 logo
 • cactus logo
 • dekreun logo
 • leefingeleuren logo
 • n9 logo
 • nijdrop logo
 • democrazy logo
 • kultuurkaffee logo
Webdesign by Code d'Or